Semester i Kroatien med Adrialin

Allmänna affärsvillkor

Avtalet sparas inte vid bokningen. Du kan själv spara de allmänna avtalsvillkoren som finns i PDF-format.

1. Rättsförhållande

1.1. Rättsförhållandet mellan Er som kund och Adrialin d.o.o., Krčka 2a, 53270 Senj, Kroatien, noterade i Handelsgericht Rijeka under nummer 020025972 (härefter benämnd som ADRIALIN, „Researrangör“ eller „Arrangör“) regleras enligt lagstadgade föreskrifter och enligt följande resevillkor (AGB), vilka utfyller och kompletterar de lagstadgade förordningarna. Varje kund erkänner i och med reseregistreringen både för sin egen del och för de av kunden samtidigt anmälda personerna dessa villkor som bindande.

1.2. De allmänna affärsvillkoren finns tillgängliga både online (utskriftsversion) och i vår katalog.

2. Reseavtal

2.1. Bokning kan göras av myndiga personer skriftligen, muntligen, per telefon eller online hos ADRIALIN. Med din bokning erbjuder du ett reseavtal med ADRIALIN, som är bindande för dig fram till dess ADRIALIN skriftligen godkänner eller avslår avtalet. Reseavtalet blir giltigt när ADRIALIN senast inom 7 dagar mejlar bokningsbekräftelsen/fakturan online. Observera: Den automatiska mottagningsbekräftelsen av bokningen från ADRIALIN som sänds vid online-bokningen är ingen bokningsbekräftelse.

2.2. Vi påpekar att ingen ångerrätt gäller, enligt de rättsliga bestämmelserna för de tjänster som erbjuds, utan endast lagstadgade ånger- och uppsägningsrättigheter.

2.3. Reisebüros und andere Anbieter treten nur als Vermittler auf.

2.4. Om ett objekt inte är ledigt kan ADRIALIN erbjuda kunden ett eller flera liknande alternativ, men erbjudandet är inte bindande varken för kunden eller researrangören. Om du vill acceptera det nya erbjudandet måste bokningsprocessen börja om från början.

2.5. Vi tar gärna emot önskemål från kunden vid bokningen och vidarebefordrar dessa till hyresvärden resp. bokningsansvarig. Observera dock att ADRIALIN inte garanterar att önskemålen kan uppfyllas. Särskilda önskemål, bokningar med särskilda villkor eller muntliga avtal är inte gällande utan ett skriftligt godkännande från ADRIALIN.

3. Betalning

Under bokningsprocessen kan du välja mellan följande betalningssätt:
- betalning genom bankgiro
- betalning med kreditkort
- Betalning genom debitering (endast i Tyskland)
- Betalning via PayPal-konto
Vid sista minuten-bokningar inom de närmaste 21 dagarna före avresa, är betalning enbart möjlig via PayPal, kreditkort eller autogiro (enbart i Tyskland). Därmed krypteras känsliga personuppgifter som kreditkorts- eller kontonummer, namn och adress i tjänsten med hjälp av SSL-teknik på nätet. I den mån du ger oss dina kreditkortsuppgifter för betalning, godkänner du att beloppen som ska betalas som förskotts- och slutbetalning reserveras av Adrialin GmbH på kreditkortet upp till 30 dagar före deras respektive förfallodatum.

3.1. Betalning

3.1.1 Depositionen utgör 20% av resans pris och måste betalas omedelbart efter bokningsbekräftelsen. Depositionen kommer att dras av från priset.

3.1.2. Det resterande beloppet är 80% av resans pris. När det ska betalas framgår av bokningsbekräftelsen. I vissa objekt kan man betala resterande belopp i landets valuta (Kuna) på plats vid ankomsten Om detta alternativ erbjuds visas det vid prisberäkningen.

3.1.3. Om du gör en bokning inom de 42 sista dagarna innan resan (kortfristig bokning), ska totalbeloppet för resan betalas in omgående. Vid objekten, som erbjuder restbetalning på plats, görs även här bara deponering och resten betalas sedan vid ankomsten på plats i landets valuta (Kuna).

3.1.4. Om betalningen på förskottet eller restbeloppet resp. totalbeloppet vid kortfristiga bokningar inte är oss tillhanda i tid kan ADRIALIN neka kunden sina tjänster. Efter kravbrev och fristförlängning kan ADRIALIN dessutom säga upp avtalet. Som kompensation kan researrangören kräva avbokningsavgifter enligt punkt 7.2 resp. 7.3, under förutsättning att det inte redan vid denna tidpunkt föreligger sådana brister i resetjänsterna att en avbokning är berättigad.

3.2. Betalning via autogiro (endast med tyskt bankkonto)
Med autogirobetalningen tillåter du att ADRIALIN, med hjälp av InterCard AG, Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen (InterCard), drar betalningar från det angivna kontot via Sepa-debitering och instruerar ditt kreditinstitut att lösa in dessa debiteringar.Uppsägningstiden reduceras till en dag.De villkor som gäller för ditt kreditinstitut gäller. Autogirering är inte möjlig från sparkonton.

3.3. Betalning vid bokningar utan förskottsbetalning
Vid en del av objekten erbjuds betalning av bokningen utan förskottsbetalning. Betalningen görs på ankomstdagen med det kreditkort som verifierades vid bokningen. Vid verifieringen dras ett belopp på 2,00 euro, som omgående annulleras igen. Beloppet för resans pris reserveras 30 dagar före ankomsten på samma kreditkort, men debiteras först på ankomstdagen. Betalning kan också göras via PayPal. I detta fall reserveras totalbeloppet vid bokningen och debiteringen sker på ankomstdagen.

3.4.Om du har gjort din bokning via en annan leverantörs portal och betalningen sker till denna, beror detta på villkoren för respektive leverantör. Har du frågor om detta, kontakta din leverantör.

4. Kuponger

4.1. Om du vill lösa in en rabattkupong för att få direktrabatt, måste du ange rabattkupongkoden vid bokningen. Resepriset reduceras då med respektive kupongvärde. Det går inte att få kompensation i efterhand för redan gjorda bokningar.

4.2. Vid återbetalningskuponger betalas motsvarande kupongvärde ut till dig efter resans slut.

4.3. Om du har erbjudits en kupong som ett resultat av en kampanj, eller om vissa objekt marknadsförs med en återbetalningskupong, gäller respektive kupongvillkor.

5. Resehandlingar

5.1. Efter betalning av det resterande priser för resan resp. hela hyressumman skickar vi resevouchern till kunden. Om det resterande beloppet ska betalas på platsen, skickas vouchern när den första avtalade inbetalningen gjorts. Med vouchern visar du den lokala resebyrån eller den som har nyckeln (receptionen, vaktmästaren) eller hotellet eller semesteranläggningen att det är du som är hyresgästen. Den innehåller en vägbeskrivning till den ansvariga resebyrån eller till det bokade objektet, dess adress och telefonnummer samt incheckningstider. Övriga resedokument skickas inte förrän hela resans pris är betalt!

5.2. Om du har gjort en bokning och inte fått dina resehandlingar senast 5 dagar före resans första dag ber vi dig att genast kontakta oss. Under förutsättning att din betalning har kommit oss tillhanda skickar vi då omgående resehandlingarna till dig. Om du inte har kontaktat oss och låter bli att påbörja resan p.g.a. att resehandlingar saknas kommer fallet att betraktas som en avgiftsbelagd avbokning.

5.3. Vid bokningar utan förskottsbetalning skickas resehandlingarna efter att reservationen av resans belopp har gjorts på det kreditkort, alternativt på det PayPal-konto, som uppges vid bokningen.

5.4. Om du har gjort din bokning via en annan leverantörs portal, får du eventuellt inte dina resehandlingar från ADRIALIN, utan från den andra leverantören. Har du frågor om detta, kontakta din leverantör.

6. Tjänster, priser

6.1. För omfattning och typ av tjänster från ADRIALIN:s sida som ingår i reseavtalet gäller uteslutande de beskrivningar, bilder och prisuppgifter som finns i ADRIALIN:s kataloger eller internetsidor som gäller för tiden för den aktuella resan, eftersom de utgör grunden för avtalet och angivits i resebekräftelsen. Sidoöverenskommelser som förändrar omfånget av de avtalade tjänsterna kräver en uttrycklig skriftlig bekräftelse.

6.2. Kommunerna tar ut en schablonavgift per person och dag som kallas "ortstaxa" eller "kurtaxa". I objektsbeskrivningen anges om denna avgift redan ingår i priset eller måste betalas på plats.

6.3. I respektive objektsbeskrivning finns information om huruvida följande tjänster och extra kostnader ingår i priset: el-, vatten- och gasförbrukning, sängkläder, slutstädning samt andra tillval och tilläggstjänster som betecknas som sådana.

6.4. Övriga tillval betecknas som sådana och betalas på plats på semesterorten.

6.5. Vid utlämning av nyckeln kan en depositionsavgift krävas som säkerhet mot ev. skador. Avgiften kvittas eller betalas tillbaka om inkvarteringen och dess inredning lämnas i vederbörligt och städat tillstånd efter vistelsens slut.

6.6. Du som gäst i en semesterlägenhet eller ett semesterhus är ansvarig för städningen i slutet av bokningsperioden, oavsett om en slutstädning utförs av hyresvärden. Bl.a. ska du se till att det är diskat och att disken är undanställd, att inget avfall är kvar i bostaden och att golven är rengjorda, så att objektet kan överlämnas i ett välvårdat skick.

6.7. I objektsbeskrivningen kan du se om du har tillgång till handdukar i objektet eller om de måste medtagas. Disktrasor tillhandahålls i vissa fall av hyresvärden men vi rekommenderar att du tar med egna. Dessutom ska du ta med dig toalettpapper (förutom om du bor i hotell) samt disk- och tvättmedel.

6.8. Om extrasängar och/eller barnsängar erbjuds finns detta angivet i resp. objektsbeskrivning. Om du önskar extrasäng eller barnsäng måste du alltid ange detta i din bokning samt få bokningen bekräftad. Dessutom måste bokningen bekräftas i resebeviset.

6.9. Om husdjur är tillåtna eller inte står utskrivet i resp. objektsbeskrivning. Husdjur måste alltid anges i bokningsformuläret oavsett om de är tillåtna eller inte. Tillståndet gäller alltid för ett enda husdjur. Om husdjur inte är tillåtna kan vi ändå inte garantera att det inte finns några husdjur i fastigheten, i anläggningen osv. Om husdjur är tillåtna betyder det dock inte att de får röra sig fritt överallt. I många semesteranläggningar tillåts inga husdjur i t.ex. poolområdet eller på grönområden. Detta förbud är särskilt strängt i restauranger och liknande. Det kan även vara obligatoriskt att ha hunden kopplad hela tiden. Hundar är dessutom förbjudna i poolerna hos enskilda hus. På flera orter är det inte tillåtet med husdjur på delar av stranden eller strandanläggningarna, vilket innebär att man måste visa viss flexibilitet på denna punkt.

6.10. Vid specialerbjudanden som t.ex. 14=10 eller 7=5, vid rabatterade hyror, vid kampanjer som t.ex. rabatt vid tidig bokning eller vid andra erbjudanden ska eventuella rörliga extrakostnader betalas för resans hela längd. Om vistelsen vid specialerbjudanden överlappar två reseperioder baseras kostnaderna alltid på det lägsta vecko- resp. dagspriset.

6.11. Om ADRIALIN uttryckligen förmedlar tjänster för andra researrangörers eller enskilda tjänsteleverantörers räkning, t.ex. utflykter, flygresor, hyrbilar m.m., så ansvarar ADRIALIN endast för korrekt förmedling av tjänsten och inte för tjänsten i sig. Avtal för den förmedlade tjänsten och dess innebörd ska följa tillämpliga rättsliga bestämmelser och i förekommande fall avtalsparternas respektive villkor.

7. Ändringar av tjänster

7.1. Efter att avtalets slutits får Adrialin i god tro och om detta är nödvändigt, avvika från eller göra ändringar i avtalet gällande enskilda resetjänster dock endast om ändringarna eller avvikelserna inte är omfattande och om de inte påverkar resan som helhet. Eventuella garantianspråk påverkas ej, om de ändrade tjänsterna är bristfälliga.

7.2. Kundens rättigheter som nämns i ovanstående stycke gäller även om det sker en omfattande ändring i resans utformning. Rättigheterna ska göras gällande omedelbart efter att den omfattande ändringen tillkännagivits.

7.3. Ändringar i en bokning (högre antal personer - om tillåtet, längre tidsperiod) kan göras hos ADRIALIN mot ett tillägg på 30 euro. Andra ändringar av bokningen behandlas som en avbokning.

7.4.1. Bokningsändringar kan inte göras senare än 7 dagar före ankomstdatum. Eventuella extra kostnader som uppstår på grund av bokningsändringar senare än 3 veckor före ankomstdatum kan endast betalas med kreditkort.

7.4.2. Ombokning av kryssningar kan endast göras senast 60 dagar för resans första dag. Ombokningsavgiften är 5 % av det bekräftade charterpriset. Vid avbokning av enstaka personer (ändringar av antalet personer) senare än 3 dagar före resans första dag ska även beställd mat (halv- eller helpension) betalas till fullpris för avbokade personer.

8. Avbokning

8.1. Du kan när som helst avboka resan innan den påbörjats. Avbokningen måste inte göras på något speciellt formellt sätt, men vi rekommenderar för av bevisskäl för båda sidor att avbokningen sker skriftligen eller per mejl med mottagningsbekräftelse. Avgörande för avbokningen är att ADRIALIN verkligen får din avbokning.

8.2. Hur hög avgiften blir vid uttnyttjande av ångerrätten beror på de aktuella avbokningskraven för objektet i fråga. Dessa hittar du på vår webbsida och i din bokningsbekräftelse när vi har beräknat priset.

8.3. Ovanstående bestämmelser gäller inte om du utnyttjar rätten att överlåta din bokning åt en annan hyresgäst. Detta kan ske endast under förutsättning att ADRIALIN som researrangör får bindande information om den nya hyresgästen i god tid innan resan, så att vi kan göra de nödvändiga ändringarna. Ytterligare förutsättningar är att den nya hyresgästen uppfyller våra villkor för att få delta i resan och att inga rättsliga bestämmelser eller föreskrifter talar emot denne. När researrangören har bekräftat namnbytet accepterar den nya hyresgästen de rättigheter och de skyldigheter som anges i reseavtalet. ADRIALIN tar ut en avgift på ? 30 för kostnader som uppstår i samband med ett namnbyte.

8.4. Det står hyresgästen fritt att bevisa för ADRIALIN som arrangör att ingen eller en betydligt mindre skada har uppstått än vad som motsvaras av den fordrade avgiften.

8.5. Om du har gjort din bokning via en annan leverantörs portal, kan andra avbokningsavgifter gälla. Har du frågor om detta, kontakta din leverantör.

9. ADRIALINS rätt an träda tillbaka från eller säga upp avtalet

9.1. ADRIALIN kan träda tillbaka från avtalet innan påbörjad resa eller säga upp avtalet efter påbörjad resa:
a) utan frist, om resenären trots upprepad tillsägelse stör resans gång, utsätter andra för fara genom sitt uppträdande eller på annat sätt bryter mot avtalet.
b) utan frist, om resan inte kan genomföras p.g.a. Force Majeure eller om den på annat sätt påverkas av Force Majeure som inte kunde förutses när avtalet slöts.
Om ADRIALIN säger upp resekontraktet enligt punkt a) förverkas resepriset.
Om ADRIALIN träder tillbaka från avtalet enligt punkt b) innan resat påbörjats, återbetalas alla inbetalda belopp omedelbart. Ytterligare anspråk avfärdas uttryckligen.
Om ADRIALIN säger upp avtalet enligt punkt b) efter att resan påbörjats, återbetalas den del av resepriset som motsvarar ADRIALINS insparade kostnader.

9.2. Om ett minsta antal personer finns angivet i reseinformationen eller andra handlingar som utgör en del av reseavtalet och detta antal inte uppnås kan ADRIALIN senast 22 dagar före resans första dag häva avtalet. Om ADRIALIN i ett sådant fall häver reseavtalet kan kunden kräva att få delta på en annan resa, såvida ADRIALIN har möjlighet inom det egna utbudet låta kunden göra detta utan extra tillägg för kunden. I annat fall får kunden naturligtvis genast tillbaka respektive inbetalade belopp av totalpriset.

10. Objektens inredning

10.1. I semesterlägenheterna och semesterhusen tillhandahålls oftast en komplett uppsättning av bestick till alla anmälda personer. Ett kylskåp hör till den grundläggande utrustningen och nämns därför inte alltid i objektsbeskrivningen. Övriga vitvaror tillhandahålls endast om detta uttryckligen står i objektsbeskrivningen.

10.2. Om det är möjligt med satellit- eller kabel-tv finns respektive beteckning med i beskrivningen. Vi kan dock inte garantera att man även kan se program på kundens eget språk.

10.3. Om trädgårdsmöbler finns angivna i beskrivningen betyder detta inte att det måste finnas en stol till varje person. Solstolar och parasoller finns till hands endast om detta uttryckligen anges i objektsbeskrivningen.

10.4. Alla inkvarteringar är godkända enligt lokala och statliga bestämmelser som semesterinkvarteringar, vilka i regel är avsedda att endast användas som semesterbostäder. Konstruktion och möblering är anpassad därefter. Badrummet och sovrummen är mycket mindre och sängarna av annan typ än normalt. Mycket är i första hand ändamålsenligt. Som resenär bör du observera att andra länder har andra gällande byggnadsföreskrifter, vilket innebär att balkong- och trappräcken kan vara betydligt lägre, trappor brantare, fönster och dörrar av annan typ än motsvarande den standard man är van vid. Även ljudisoleringen i inkvarteringarna kan skilja sig från det man är van vid, dock motsvarar den de typiska förhållandena i landet, och ljud-/bullerskydd kan skilja sig. När det gäller semesterhus och semesterlägenheter är det ofta så att hyresvärden själv bor i semesterinkvarteringen året runt; därför kan viss interiör vara låst, då den innehåller egendom som tillhör hyresvärden. Hyresgästen har dock alltid tillräckligt med plats för förvaring och uppehåll.
Den internationellt gängse klassificeringen av hotell med hjälp av stjärnor ger en anvisning om hotellstandarden och baseras på de olika kategoriuppgifterna för det aktuella landet.

10.5. När det gäller kvadratmeteruppgifterna om lägenhetens storlek, rör det sig om cirka-uppgifter, som kan variera upp till 10 %. Storleksangivelserna avser även grundytorna för de anläggningar som är avsedda att användas av dig som resenär. Hit räknas i synnerhet ytor på balkonger, altaner, vinterträdgårdar och terrasser.

11. Hyresvärdens rättigheter och skyldigheter

11.1. Som hyresvärd har du rätt att använda hela objektet inklusive möbler och bruksföremål. Du är skyldig att behandla objektet, dess inredning samt eventuella gemensamma ytor med största möjliga omsorg.

11.2. Du är skyldig att ersätta skada som orsakats under hyrperioden av dig själv, av en gäst eller av någon annan i ditt sällskap.

12. Antal personer

12.1. Objektet får inte bebos av fler personer än vad som anges i katalogen och som har bekräftats i resebeviset (med undantag för ett barn under 2 år).

12.2. Om det bor fler personer än tillåtet i objektet har hyresvärden rätt att utvisa resp. avvisa de övertaliga personerna eller att kräva dem på en proportionell hyra samt på extrakostnader.

13. Ankomst- och avresetider

13.1. Ankomsttiden är mellan 14 och 19 på ankomstdagen om inget annat anges. Om du inte kan hålla den överenskomna ankomsttiden, kan vi inte garantera att du blir mottagen som planerat.

13.2. På avresedagen måste du lämna objektet senast kl.10 och överlämna det till hyresvärden eller dennes representant.

14. Ansvar

14.1. Inom ramen för aktsamhetsprincipen ansvarar ADRIALIN för:
a) att resan är noggrant planerad.
b) att tjänsteproducenterna väljs ut och övervakas med noggrannhet.
c) att beskrivningen av resetjänsterna är exakt.
d) att resetjänsterna utförs enligt bestämmelserna i avtalet.

14.2. ADRIALINS ansvar för skador som inte är personskador begränsas till ett belopp som motsvarar tre gånger totalbeloppet för resan, under förutsättning: - att resenärens skador inte orsakats med avsikt eller genom grov vårdslöshet - att ADRIALIN ansvarar för en skada som åsamkats resenären enbart till följd av en brist hos en tjänsteproducent.

14.3. Anspråk på skadestånd riktade mot ADRIALIN begränsas eller utesluts när anspråk på skadestånd riktade mot tjänsteproducenten endast kan göras gällande under vissa förutsättningar eller med vissa inskränkningar, eller utesluts p.g.a. vissa förutsättningar, i enlighet med internationella överenskommelser eller föreskrifter baserade på sådana och som är tillämpliga på tjänster som utförs av en tjänsteproducent.

14.4. Ni är inom ramen för lagbestämmelserna skyldig, vid eventuellt inträffade störningar i tjänsterna, att göra Ert yttersta för att bidra till att åtgärda störningen och för att hålla eventuella skador till ett minimum, eller att försöka undvika dem. Detta resulterar särskilt i skyldigheten att omedelbart rapportera klagomål till den handledarplats/kontaktperson på plats som anges i resehandlingarna. Vid klandervärt utelämnande av omedelbar anmälan av defekter eliminerar researrangörens skyldighet till nedsättning av priset eller ersättning för skadan.

14.5. Tjänsteproducenterna (ägare, nyckelförvaltare, agenturer osv.) fungerar varken som reseledare eller som representanter för ADRIALIN. De är heller inte behöriga att bevilja anspråk eller att avge och/eller att ta emot juridiskt bindande förklaringar.

14.6. Anspråk på ersättning från ADRIALIN p.g.a. att vi som researrangör inte har tillhandahållit resetjänster enligt avtalet, ska göras inom en månad efter att resan avslutats enligt avtalet och helst skriftligt. Din resebyrå är inte bemyndigad att ta emot anmälan om anspråk på garanti och skadestånd. Förutsättning är att resetjänsterna eller ersättningstjänsterna som du har accepterat inte har tillhandahållits enligt avtalet, att du har anmält bristen omedelbart och att en tillfredställande lösning inte har erbjudits enligt avtalet. Om resan påverkas mycket negativt p.g.a. en brist så kan du säga upp avtalet, som regel under förutsättning att du har begärt att bristen ska åtgärdas inom en skälig frist och att inget har skett inom denna frist.

14.7. Arrangören ansvarar inte för uppgifter i ortsbeskrivningarna. Dessa regleras inte i avtalet och därför kan arrangören inte kontrollera varken källan eller uppgifterna.

14.8. Efter att resan avslutats enligt avtalet, gäller en preskriptionstid på ett år mellan dig och ADRIALIN.

14.9. Anspråk mot ADRIALIN kan inte överlåtas till tredje part, ej heller till maka/make eller förstagradssläktingar. Resenärens anspråk kan heller inte göras rättsligt gällande av tredje part i eget namn.

14.10. Fall av skador på bagage eller försenat bagage vid flygresor och övriga transporter ska omedelbart och direkt på plats anmälas även till ansvarigt transportföretag, och ett skriftligt intyg (t.ex. "Lost Report" från flygbolag) ska utfärdas, för att undvika förlorad rätt till anspråk i enlighet med internationella avtal.

15. Bestämmelser för inresa

15.1. För Kroatien, Italien, Spanien, Frankrike, Österrike och Turkiet behöver EU-medborgare ett giltigt pass eller en giltig legitimation för att kunna resa in i landet (vid en vistelse på max. 30 dagar).

15.2. Medborgare i andra länder än EU-länder ansvarar själva för att alla de viktiga visum-, vaccinations- och tullbestämmelser som krävs för att kunna genomföra resan följs. Alla olägenehter, särskilt avbokningsavgifter, som uppstår på grund av att dessa bestämmelser inte följs är på bekostnad av resenären.

15.3. Mot ett tillägg på 20,00 EUR utfärdar vi särskilda intyg som krävs för att kunna ansöka om visum. Intygen skickas per post.

16. Rättsverkan och jurisdiktionsort

16.1. Om enskilda bestämmelser i avtalet slutar att gälla, är avtalet som helhet fortfarande giltigt.

16.2. Kunden kan endast väcka åtal mot researrangören på den plats där researrangören har sitt huvudkontor.

16.3. Om researrangören vill vidta rättsliga åtgärder mot kunden gäller kundens hemvist som jurisdiktion. . Om researrangören vill vidta rättsliga åtgärder mot kunder resp. avtalsparter i reseavtalet som är köpmän, privaträttsliga eller offentligrättsliga juridiska personer, personer med hemvist i utlandet eller personer vars hemvist inte är känd då rättsprocessen inleds gäller researrangörens säte som jurisdiktion.

16.4. Ovanstående bestämmelser gäller inte
a) om och i den mån som kunden har andra fördelar på grund av icke förhandlingsbara bestämmelser i internationella avtal, vilka kan tillämpas på det reseavtal som ingåtts mellan kunden och researrangören, eller
b) om bestämmelser som kan tillämpas på reseavtalet, icke bortförhandlingsbara bestämmelser i kundens hemstat i EU, är fördelaktigaren för kunden än nedanstående bestämmelser eller motsvarande lagbestämmelser.

16.5. Europeiska kommissionen tar fram en plattform för tvistlösning online. Plattformen hittar du under http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vår e-postadress är : contact@adrialin.se.

17. Kryssningar på motorseglare i Kroatien

17.1. Alla fartyg som ingår i ADRIALINS erbjudanden uppfyller kraven i Kroatiens sjöfartsregister och övriga föreskrifter gällande skick och säkerhetsutrustning. Av säkerhetsskäl kan det i extrema fall, t.ex. vid haveri eller motorfel, förekomma att ändringar görs i reseplanen, att andra fartyg används eller att fartyget lägger till i närmaste hamn, vilket i så fall meddelas. Under dessa omständigheter förfaller alla eventuella garantianspråk.

17.2. Alla fartygsresenärer måste följa kaptenens instruktioner och de uppsatta ordningsregler som gäller för fartyget. Om så inte sker har kaptenen rätt att be gästen lämna fartyget. Alla resenärer är även skyldiga att lämna sitt pass till fartygets kapten på ankomstdagen.

17.3. Det är inte tillåtet att ta med egen mat eller dryck ombord på fartyget, förutom frukt och bakverk.

17.4. Kostnader för skador som orsakas på fartygets interiör betalas av gästen direkt till kaptenen.

17.5. Vid reklamationer ska gästen vända sig till kaptenen.

17.6. Handdukar medtages av resenären själv (gäster med hytt i kategori A och A+ får 2 handdukar per vecka). Extra handdukar finns för utlåning mot ett tillägg på 3,00 euro (handdukar) resp. 4,00 euro (badlakan).

17.7. Med anledning av speciella ankringsförhållanden- och kraven i en del kroatiska hamnar lägger skeppen ankar sida vid sida, så att resedeltagarna måste gå över ett mellanrum mellan skeppen, för att gå i land. I detta fall måste resedeltagarna vara särskilt försiktiga när de går över och göra detta på egen risk.

17.8. Deltagande i cykel- och vandringsprogrammen gör detta på varje enskild resedeltagares egen risk. Det är därmed införstått, att man följer anvisningarna och besluten som reseledaren ger och tar. Reseledaren förbehåller sig rätten att, på grund av dåliga väderförhållanden eller på grund av allmänbildningen i gruppen, ändra på rutten. Resedeltagaren övertar det fulla ansvaret för hyrcykeln och utrustningen, som denna har fått till förfogande. Denna måste även återlämna dessa i ursprungligt skick.

18. Avbeställningsskydd

18.1. Om kunden har valt att boka till ADRIALINS avbeställningsskydd ska kostnaderna för detta betalas så snart reseavtalet har upprättats.

18.2.1. Om du har bokat resan inklusive avbeställningsskydd avstår vi från de avbokningsavgifter (med avdrag för 20 % självrisk) som vi enligt avtal har rätt att kräva, om resan inte kan påbörjas av följande skäl:
a) Dödsfall, svår olycka, plötslig svår sjukdom eller vaccinationsintolerans hos resenären
b) skador på en resenärs egendom på grund av eldsvåda, naturfenomen eller straffbara handlingar från tredje man, om skadorna är omfattande eller kräver att resenären är närvarande för att fastställa skadorna;
c) oväntad uppsägning från anställningsförhållande genom arbetsgivare, om detta innebär att resenären förlorar sitt arbete;
d) resenären påbörjar en ny anställning, förutsatt att han eller hon vid bokningstillfället var anmäld som arbetssökande och resan godkänts av arbetsförmedlingen;
e) oväntad inkallning av resenären till värnpliktstjänstgöring, vapenfri tjänst eller annan militärtjänst, om datumet för inställan inte kan skjutas upp och resenären inte kan kräva ersättning för avboknigsavgifter från tredje man;
f) omtentamen måste göras av resenären på grund av icke godkända tentamensresultat på skola eller universitet, om omtentamen tjänar till att förhindra att skoltiden eller studierna förlängs, förutsatt att resan bokats före datumet för den icke godkända tentamen och datumet för omtentamen infaller under resperioden;
g) allvarlig olycka, oväntad allvarlig sjukdom eller vaccinationsintolerans gällande en hund som anmälts till resan av resenären.

18.2.2. Motsvarande gäller för alla resenärer som har bokat resa och avbeställningsskydd tillsammans.

18.2.3. De skäl som anges under a) och b) gäller vidare i fall anhöriga till resenären eller till en likställd medresenär drabbas, eller i fall sådana personer drabbas som i stället för resenären eller en tillhörande medresenär har till uppgift att ansvara för minderåriga som inte är med på resan eller för anhöriga i behov av vård. Om fler än fyra personer har bokat en resa gemensamt gäller avbeställningsskyddet enbart för den resenär eller en tillhörande medresenär vars anhörig(a) eller ansvarande person(er) är drabbad(e).

18.3. Resenären och varje medresenär i sällskap är skyldig
a) att omedelbart avbeställa resan så snart ett av angivna skäl föreligger, för att avbeställningskostnaderna ska bli så små som möjligt;
b) svår olycka, plötslig svår sjukdom eller vaccinintolerans ska bevisas med ett läkarutlåtande, psykiska sjukdomar med ett utlåtande från psykiater och dödsfall med en dödsattest. På begäran ska läkarutlåtande och sjukintyg läggas fram och resenärens oförmåga att resa på grund av svår olycka eller plötslig svår sjukdom bedömas av läkare. Läkarna som genomför kontrollen ska undantas bestämmelserna om tystnadsplikt i detta fall.
c) att vid fall av uppsägning från anställning visa upp uppsägningsbesked från arbetsgivaren;
d) att vid påbörjan av ny anställning visa upp ett intyg från arbetsförmedlingen om att den avbeställda resan varit godkänd;
e) att undvika allt som skulle kunna leda till att onödiga kostnader uppstår;
f) att överlåta skadeersättning från tredje man motsvarande avbeställningskostnaderna till arrangören.

18.4. Om resenären eller en tillhörande medresenär inte efterlever någon av dessa skyldigheter upphör avbeställningsskyddet att gälla, undantaget det fall att resenären eller tillhörande medresenär kan bevisa att han eller hon varken har handlat avsiktligt eller mycket vårdslöst, samt undantaget det fall att resenären eller tillhörande medresenär kan bevisa att han eller hon enbart har handlat mycket vårdslöst och att detta inte gett upphov till ökade kostnader i samband med avbeställningen.

18.5. Den självrisk som ska betalas av resenären eller tillhörande medresenär uppgår per avbeställningsskyddsfall till 20 % av den ersättning som utgår för den åberopade skadan.

19. Adrialin-Pluspaket

19.1. Adrialin-Pluspaketet är en resetjänst som ger dig ytterligare skydd under din semester och som gör att du mycket enkelt kan planera och administrera din resa.

19.2. Vi finns vid din sida med råd och stöd: För alla frågor och funderingar som du har om resan och villkoren och erbjudandena därutöver på ditt resmål. Våra kvalificerade medarbetare ger dig råd och hjälper dig gärna vidare.

19.3. Till din lokala resebyrå på ditt språk finns ett nummer på din reserabattkupong.

19.4. I vår detaljerade reseguide hittar du all reseinformation om din destination: till land, regioner och platser. Där hittar du också rekommendationer för utflykter, sevärdheter osv. Information om klimat och resväder finns också till förfogande.

19.5. Dessutom finns en digital översikt över alla kunddokument tillgängliga för våra kunder: Bokningsbekräftelse, reserabattkupong etc.

19.6. Säkerhet är också vår högsta prioritet. Därför har vi tagit fram ett ADRIALIN-krishanteringssystem till dig för detta ändamål.

19.7. Dessutom erbjuder vi tolkservice per telefon för våra kunder, som du kan använda i samband med den bokade resan hos oss.

19.8. Hos oss är du med experter: Rådgivning och handläggning före, under och efter din resa är en del av vår service.

Expertkvalitet

Koppla av precis som tusentals andra nöjda kunder ...

TRYGG semester

 • Personlig service före och under din resa
 • Prisgaranti
 • Tusentals nöjda kunder

Medlem av

Partnerskap med

 • Adrialin är partner till centralkontoret för turism i Kroatien

Säker betalning med

 Överföring och följande betalningsmetoder:
PayPal, Debitering, MasterCard, Visa, American Express
ESIF
EU
Hamag

Adrialin världen runt

 • DE
 • AT
 • IT
 • CZ
 • HU
 • SK
 • GB
 • FR
 • NL
 • PL
 • HR
 • SI
 • DK
 • SE
 • NO
 • CH
 • RU
 • BE
 • DE
  • DE DE
  • AT AT
  • IT IT
  • CZ CZ
  • HU HU
  • SK SK
  • GB GB
  • FR FR
  • NL NL
  • PL PL
  • HR HR
  • SI SI
  • DK DK
  • SE SE
  • NO NO
  • CH CH
  • RU RU
  • BE BE