Allmänna affärsvillkor

Avtalet sparas inte vid bokningen. Du kan själv spara de allmänna avtalsvillkoren som finns i PDF-format.

1. Rättsförhållande

1.1. Det juridiska förhållandet mellan dig som kund och Adrialin d.o.o., Krčka 2a, 53270 Senj, Kroatien, som anges i Handelsgericht Rijeka under nummer 020025972 (nedan kallad ADRIALIN, "researrangör" eller "arrangör") ska regleras av de lagstadgade bestämmelserna och av följande resevillkor (GTC), som kompletterar och kompletterar de lagstadgade bestämmelserna. Genom att göra en bokning erkänner varje kund dessa villkor som ensamt bindande för sig själv och för de personer som han/hon också har registrerat.

1.2. De allmänna affärsvillkoren finns tillgängliga både online (utskriftsversion) och i vår katalog.

2. ingåendet av boendekontraktet

2.1. Bokningen kan göras av myndiga personer skriftligen, muntligen, per telefon eller online hos ADRIALIN. Med din bokning gör du ett bindande erbjudande till ADRIALIN om att ingå ett boendeavtal, varvid du är bunden av ditt erbjudande tills ADRIALIN skriftligen har bekräftat eller annullerat det. Boendeavtalet ingås när ADRIALIN skickar en bokningsbekräftelse/faktura online i textform, som skickas omedelbart via e-post, senast inom 7 dagar. Observera att ADRIALINs automatiska e-postbekräftelse om att bokningen mottagits av ADRIALIN, som skickas vid onlinebokningar, inte är en bokningsbekräftelse.

2.2. Vi påpekar att ingen ångerrätt gäller, enligt de rättsliga bestämmelserna för de tjänster som erbjuds, utan endast lagstadgade ånger- och uppsägningsrättigheter.

2.3. Reisebüros und andere Anbieter treten nur als Vermittler auf.

2.4. Om ett objekt inte är tillgängligt kan ADRIALIN erbjuda kunden ett eller flera motsvarande alternativ. Du och researrangören är inte bundna av detta nya erbjudande. Om du vill acceptera den är förfarandet detsamma som för en ny bokning.

2.5. Vi tar gärna emot önskemål från kunden vid bokningen och vidarebefordrar dessa till hyresvärden resp. bokningsansvarig. Observera dock att ADRIALIN inte garanterar att önskemålen kan uppfyllas. Särskilda önskemål, bokningar med särskilda villkor eller muntliga avtal är inte gällande utan ett skriftligt godkännande från ADRIALIN.

3. Betalning

Under bokningsprocessen kan du välja mellan följande betalningssätt:
- betalning genom bankgiro
-Betalning via autogiro (enbart Tyskland och Österrike)
I processen krypteras känsliga personuppgifter som kontonummer, namn och adress i tjänsten med hjälp av SSL-teknik.
- För bokningar med kort varsel kan inte alla ovanstående betalningsalternativ erbjudas.

3.1. Betalning

3.1.1 En hyresdeposition måste betalas omedelbart när du får bokningsbekräftelsen. Beloppet beror på det bokade objektet och anges i förväg i erbjudandet. Hyresdepositionen kommer att krediteras det totala beloppet efter fakturering.

3.1.2. Förfallodagen finns i bokningsbekräftelsen.

3.1.3 Fakturering kommer att ske när vi har mottagit det resterande beloppet.

3.1.4. För bokningar som görs från och med den 50:e dagen före resans början (korttidsbokningar) ska det totala beloppet betalas omedelbart.

3.1.5. Om hyresdepositionen eller det återstående beloppet, eller hela hyresbeloppet vid korttidsbokningar, inte tas emot i tid kan ADRIALIN vägra att tillhandahålla tjänsterna. ADRIALIN kan dessutom säga upp avtalet efter en påminnelse och en tidsfrist. Arrangören kan kräva avbeställningsavgifter som kompensation i enlighet med de avbeställningsskalor som anges i punkt 8.2, förutsatt att det inte redan då fanns ett hyresfel som berättigade arrangören till avbeställning.

3.2. Betalning via autogiro (enbart vid tyskt eller österrikiskt bankkonto)
BNär du betalar med autogiro ger du ADRIALIN tillstånd att med hjälp av Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, Sophienstr. 1, D-76530 Baden-Baden, inkassera betalningar från det angivna kontot genom SEPA-autogiro och ge ditt kreditinstitut instruktioner om att godkänna dessa autogireringar. Uppsägningstiden förkortas till en dag. De villkor som överenskommits med ditt kreditinstitut gäller. Direktdebitering är inte möjlig från sparkonton.

3.3.Om du har gjort din bokning via en annan leverantörs portal och betalningen sker till denna, beror detta på villkoren för respektive leverantör. Har du frågor om detta, kontakta din leverantör.

4. Kuponger

4.1. Om du har en kupongkod för en omedelbar rabattkupong och vill lösa in den när du bokar måste du ange den när du bokar. Det totala priset minskas sedan med kupongens värde. Det är inte möjligt att i efterhand kreditera befintliga bokningar.

4.2. Om du har erbjudits en kupong som ett resultat av en kampanj, eller om vissa objekt marknadsförs med en återbetalningskupong, gäller respektive kupongvillkor.

5. Resehandlingar

5.1. Resekupongen skickas till kunden mot betalning av resans belopp eller det totala hyresbeloppet. Om det resterande beloppet ska betalas på plats skickas resechecken efter att den avtalsenliga hyresdepositionen har mottagits. Resekupongen identifierar dig som hyresgäst gentemot den övervakande resebyrån eller nyckelinnehavaren på plats (receptionen, fastighetsförvaltaren) eller hotellet eller semesteranläggningen. Den innehåller anvisningar till den övervakande resebyrån eller till det bokade boendet, deras adress och telefonnummer samt incheckningstider. Kunden bör notera att de återstående resehandlingarna skickas först när full betalning har mottagits.

5.2. Meddela oss omedelbart om du inte har fått dina resehandlingar från oss senast 5 dagar före avresa. I så fall skickar vi dem omedelbart, förutsatt att du har betalat. Om du inte meddelar oss och inte påbörjar resan på grund av saknade resehandlingar måste vi behandla detta som en avbokning med kostnader.

5.3. Om du har gjort din bokning via en annan leverantörs portal, får du eventuellt inte dina resehandlingar från ADRIALIN, utan från den andra leverantören. Har du frågor om detta, kontakta din leverantör.

6. Tjänster, priser

6.1. Omfattningen och arten av de tjänster som ADRIALIN ska tillhandahålla som en del av inkvarteringsavtalet regleras uteslutande av de beskrivningar, illustrationer och prisuppgifter i katalogerna eller på ADRIALINs webbplats som gäller för reseperioden eftersom de har blivit grunden för avtalet, samt de uppgifter i bokningsbekräftelsen som hänvisar till dem. Tilläggsavtal som ändrar omfattningen av de avtalade tjänsterna kräver en uttrycklig bekräftelse i textform.

6.2. Kommunerna tar ut en schablonavgift per person och dag som kallas "ortstaxa" eller "kurtaxa". I objektsbeskrivningen anges om denna avgift redan ingår i priset eller måste betalas på plats.

6.3. I respektive objektsbeskrivning finns information om huruvida följande tjänster och extra kostnader ingår i priset: el-, vatten- och gasförbrukning, sängkläder, slutstädning samt andra tillval och tilläggstjänster som betecknas som sådana.

6.4. Övriga tillval betecknas som sådana och betalas på plats på semesterorten.

6.5. Vid utlämning av nyckeln kan en depositionsavgift krävas som säkerhet mot ev. skador. Avgiften kvittas eller betalas tillbaka om inkvarteringen och dess inredning lämnas i vederbörligt och städat tillstånd efter vistelsens slut.

6.6. Du som gäst i en semesterlägenhet eller ett semesterhus är ansvarig för städningen i slutet av bokningsperioden, oavsett om en slutstädning utförs av hyresvärden. Bl.a. ska du se till att det är diskat och att disken är undanställd, att inget avfall är kvar i bostaden och att golven är rengjorda, så att objektet kan överlämnas i ett välvårdat skick.

6.7. I objektsbeskrivningen kan du se om du har tillgång till handdukar i objektet eller om de måste medtagas. Disktrasor tillhandahålls i vissa fall av hyresvärden men vi rekommenderar att du tar med egna. Dessutom ska du ta med dig toalettpapper (förutom om du bor i hotell) samt disk- och tvättmedel.

6.8. Om extrasängar och/eller barnsängar erbjuds finns detta angivet i resp. objektsbeskrivning. Om du önskar extrasäng eller barnsäng måste du alltid ange detta i din bokning samt få bokningen bekräftad. Dessutom måste bokningen bekräftas i resebeviset.

6.9. Om husdjur är tillåtna eller inte står utskrivet i resp. objektsbeskrivning. Husdjur måste alltid anges i bokningsformuläret oavsett om de är tillåtna eller inte. Tillståndet gäller alltid för ett enda husdjur. Om husdjur inte är tillåtna kan vi ändå inte garantera att det inte finns några husdjur i fastigheten, i anläggningen osv. Om husdjur är tillåtna betyder det dock inte att de får röra sig fritt överallt. I många semesteranläggningar tillåts inga husdjur i t.ex. poolområdet eller på grönområden. Detta förbud är särskilt strängt i restauranger och liknande. Det kan även vara obligatoriskt att ha hunden kopplad hela tiden. Hundar är dessutom förbjudna i poolerna hos enskilda hus. På flera orter är det inte tillåtet med husdjur på delar av stranden eller strandanläggningarna, vilket innebär att man måste visa viss flexibilitet på denna punkt.

6.10. Vid specialerbjudanden som t.ex. 14=10 eller 7=5, vid rabatterade hyror, vid kampanjer som t.ex. rabatt vid tidig bokning eller vid andra erbjudanden ska eventuella rörliga extrakostnader betalas för resans hela längd. Om vistelsen vid specialerbjudanden överlappar två reseperioder baseras kostnaderna alltid på det lägsta vecko- resp. dagspriset.

6.11. Om ADRIALIN uttryckligen förmedlar tjänster för andra researrangörers eller enskilda tjänsteleverantörers räkning, t.ex. utflykter, flygresor, hyrbilar m.m., så ansvarar ADRIALIN endast för korrekt förmedling av tjänsten och inte för tjänsten i sig. Avtal för den förmedlade tjänsten och dess innebörd ska följa tillämpliga rättsliga bestämmelser och i förekommande fall avtalsparternas respektive villkor.

7. Ändringar av tjänster

7.1. Ändringar eller avvikelser av enskilda tjänster från det överenskomna innehållet i inkvarteringsavtalet som blir nödvändiga efter att avtalet har ingåtts och som inte har orsakats av oss i strid med god tro är endast tillåtna i den mån ändringarna och avvikelserna inte är betydande och inte påverkar den bokade resans övergripande karaktär. Eventuella garantianspråk påverkas inte i den mån de ändrade tjänsterna är defekta.

7.2. Du har också rätt till de rättigheter som nämns i föregående stycke i händelse av en väsentlig förändring av prestationen och måste också hävda dem omedelbart efter anmälan av den väsentliga förändringen.

7.3. Ändringar i en bokning (högre antal personer - om tillåtet, längre tidsperiod) kan göras hos ADRIALIN mot ett tillägg på 30 euro. Andra ändringar av bokningen behandlas som en avbokning.

7.4.1. Ändringar av en bokning kan inte göras inom de sista 7 dagarna före ankomst. Eventuella extra kostnader som uppstår på grund av en bokningsändring inom de sista 3 veckorna före ankomst kan endast betalas med autogiro.

7.4.2. Ombokning av kryssningar kan endast göras senast 60 dagar för resans första dag. Ombokningsavgiften är 5 % av det bekräftade charterpriset. Vid avbokning av enstaka personer (ändringar av antalet personer) senare än 3 dagar före resans första dag ska även beställd mat (halv- eller helpension) betalas till fullpris för avbokade personer.

8. Avbokning

8.1. Du kan när som helst innan hyresperioden börjar säga upp avtalet om boende. Ångerförklaringen är inte bunden till någon särskild form, men för att båda parter ska kunna kontrollera den rekommenderar vi en skriftlig förklaring eller ett e-postmeddelande med en begäran om bekräftelse. Det datum då ADRIALIN mottar meddelandet om återkallelse är avgörande för återkallelsen.

8.2. Storleken på vårt krav på avbokningsavgifter beror på de aktuella avbokningsvillkoren för respektive fastighet. Dessa kommer att visas på vår webbplats efter att priset har beräknats och kommer att ingå i din bokningsbekräftelse.

8.3. Avvikelser från de bestämmelser som nämns i avsnittet om återkallelse görs om du utnyttjar din rätt att tillhandahålla en ersättningshyresgäst. En förutsättning för detta är dock att ADRIALIN som researrangör får en bindande anmälan i god tid före resans början så att nödvändiga ändringar kan göras. En förutsättning är också att ersättningshyresgästen uppfyller resans särskilda krav och att lagstadgade bestämmelser eller myndighetsföreskrifter inte står i strid med detta. I och med att researrangören bekräftar namnbytet träder den nya deltagaren in i de rättigheter och skyldigheter som följer av inkvarteringsavtalet. De kostnader som ADRIALIN ådrar sig till följd av denna ändring kommer att debiteras dig med 30 euro per transaktion.

8.4. Det står hyresgästen fritt att bevisa för ADRIALIN som arrangör att ingen eller en betydligt mindre skada har uppstått än vad som motsvaras av den fordrade avgiften.

8.5. Om du har gjort din bokning via en annan leverantörs portal, kan andra avbokningsavgifter gälla. Har du frågor om detta, kontakta din leverantör.

8.6. Begäran om avbokning behandlas vanligtvis inom en arbetsdag. Om avbokningen resulterar i ett tillgodohavande för dig kommer detta att återbetalas till dig omedelbart via den betalningsmetod du valde för att betala för din bokning.

9. ADRIALINS rätt an träda tillbaka från eller säga upp avtalet

9.1. ADRIALIN kan frånträda boendeavtalet före hyrestidens början eller säga upp boendeavtalet efter hyrestidens början:
a) utan frist, om resenären trots upprepad tillsägelse stör resans gång, utsätter andra för fara genom sitt uppträdande eller på annat sätt bryter mot avtalet.
b) utan frist, om resan inte kan genomföras p.g.a. Force Majeure eller om den på annat sätt påverkas av Force Majeure som inte kunde förutses när avtalet slöts.
Om ADRIALIN säger upp avtalet om inkvartering i enlighet med punkt a) ska det totala priset förverkas.
Om ADRIALIN frånträder avtalet i enlighet med b) före hyrestidens början kommer alla inbetalda belopp att återbetalas omedelbart; ytterligare krav är uttryckligen uteslutna.
Om ADRIALIN säger upp avtalet i enlighet med b) efter det att hyresperioden har börjat, kommer du att få tillbaka den del av det totala priset som motsvarar de kostnader som ADRIALIN har sparat.

9.2. Om ett minsta antal deltagare anges i beskrivningen av boendet eller i andra dokument som blivit en del av kontraktet, kan ADRIALIN frånträda boendet senast den 22:a dagen före resans början om detta antal deltagare inte uppnås. Om ADRIALIN i ett sådant fall drar sig tillbaka från inkvarteringsavtalet kan kunden begära att få ett ersättningserbjudande, förutsatt att ADRIALIN kan tillhandahålla detta från sitt eget erbjudande utan extra kostnad för kunden. I annat fall kommer kunden naturligtvis att få tillbaka alla betalningar som gjorts på det totala priset utan dröjsmål.

10. Objektens inredning

10.1. I semesterlägenheterna och semesterhusen tillhandahålls oftast en komplett uppsättning av bestick till alla anmälda personer. Ett kylskåp hör till den grundläggande utrustningen och nämns därför inte alltid i objektsbeskrivningen. Övriga vitvaror tillhandahålls endast om detta uttryckligen står i objektsbeskrivningen.

10.2. Om det är möjligt med satellit- eller kabel-tv finns respektive beteckning med i beskrivningen. Vi kan dock inte garantera att man även kan se program på kundens eget språk.

10.3. Om trädgårdsmöbler finns angivna i beskrivningen betyder detta inte att det måste finnas en stol till varje person. Solstolar och parasoller finns till hands endast om detta uttryckligen anges i objektsbeskrivningen.

10.4. Alla inkvarteringar är godkända enligt lokala och statliga bestämmelser som semesterinkvarteringar, vilka i regel är avsedda att endast användas som semesterbostäder. Konstruktion och möblering är anpassad därefter. Badrummet och sovrummen är mycket mindre och sängarna av annan typ än normalt. Mycket är i första hand ändamålsenligt. Som resenär bör du observera att andra länder har andra gällande byggnadsföreskrifter, vilket innebär att balkong- och trappräcken kan vara betydligt lägre, trappor brantare, fönster och dörrar av annan typ än motsvarande den standard man är van vid. Även ljudisoleringen i inkvarteringarna kan skilja sig från det man är van vid, dock motsvarar den de typiska förhållandena i landet, och ljud-/bullerskydd kan skilja sig. När det gäller semesterhus och semesterlägenheter är det ofta så att hyresvärden själv bor i semesterinkvarteringen året runt; därför kan viss interiör vara låst, då den innehåller egendom som tillhör hyresvärden. Hyresgästen har dock alltid tillräckligt med plats för förvaring och uppehåll.
Den internationellt gängse klassificeringen av hotell med hjälp av stjärnor ger en anvisning om hotellstandarden och baseras på de olika kategoriuppgifterna för det aktuella landet.

10.5. När det gäller kvadratmeteruppgifterna om lägenhetens storlek, rör det sig om cirka-uppgifter, som kan variera upp till 10 %. Storleksangivelserna avser även grundytorna för de anläggningar som är avsedda att användas av dig som resenär. Hit räknas i synnerhet ytor på balkonger, altaner, vinterträdgårdar och terrasser.

11. Hyresvärdens rättigheter och skyldigheter

11.1. Som hyresvärd har du rätt att använda hela objektet inklusive möbler och bruksföremål. Du är skyldig att behandla objektet, dess inredning samt eventuella gemensamma ytor med största möjliga omsorg.

11.2. Du är skyldig att ersätta skada som orsakats under hyrperioden av dig själv, av en gäst eller av någon annan i ditt sällskap.

12. Antal personer

12.1. Objektet får inte bebos av fler personer än vad som anges i katalogen och som har bekräftats i resebeviset (med undantag för ett barn under 2 år).

12.2. Om det bor fler personer än tillåtet i objektet har hyresvärden rätt att utvisa resp. avvisa de övertaliga personerna eller att kräva dem på en proportionell hyra samt på extrakostnader.

13. Ankomst- och avresetider

13.1. Ankomsttiden är mellan 14 och 19 på ankomstdagen om inget annat anges. Om du inte kan hålla den överenskomna ankomsttiden, kan vi inte garantera att du blir mottagen som planerat.

13.2. På avresedagen måste du lämna objektet senast kl.10 och överlämna det till hyresvärden eller dennes representant.

14. Ansvar

14.1. Inom ramen för aktsamhetsprincipen ansvarar ADRIALIN för:
a) en samvetsgrann förberedelse av inkvarteringstjänsterna
b) att tjänsteproducenterna väljs ut och övervakas med noggrannhet.
c) att beskrivningen av resetjänsterna är exakt.
d) korrekt tillhandahållande av de avtalsenliga tjänsterna.

14.2. ADRIALINs ansvar för skador som inte är personskador är begränsat till tre gånger hyrespriset, i den mån skadan för hyresgästen inte orsakats vare sig uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet eller i den mån ADRIALIN är ansvarig för skador som hyresgästen ådragit sig enbart på grund av en tjänsteleverantörs fel.

14.3. Anspråk på skadestånd riktade mot ADRIALIN begränsas eller utesluts när anspråk på skadestånd riktade mot tjänsteproducenten endast kan göras gällande under vissa förutsättningar eller med vissa inskränkningar, eller utesluts p.g.a. vissa förutsättningar, i enlighet med internationella överenskommelser eller föreskrifter baserade på sådana och som är tillämpliga på tjänster som utförs av en tjänsteproducent.

14.4. Ni är inom ramen för lagbestämmelserna skyldig, vid eventuellt inträffade störningar i tjänsterna, att göra Ert yttersta för att bidra till att åtgärda störningen och för att hålla eventuella skador till ett minimum, eller att försöka undvika dem. Detta resulterar särskilt i skyldigheten att omedelbart rapportera klagomål till den handledarplats/kontaktperson på plats som anges i resehandlingarna. Vid klandervärt utelämnande av omedelbar anmälan av defekter eliminerar researrangörens skyldighet till nedsättning av priset eller ersättning för skadan.

14.5. Tjänsteproducenterna (ägare, nyckelförvaltare, agenturer osv.) fungerar varken som reseledare eller som representanter för ADRIALIN. De är heller inte behöriga att bevilja anspråk eller att avge och/eller att ta emot juridiskt bindande förklaringar.

14.6. Reklamationer för tjänster som inte tillhandahålls i enlighet med avtalet kan göras gällande mot ADRIALIN inom en månad efter det avtalade resans slut, varvid vi starkt rekommenderar att de görs skriftligen. Förutsättningen är att de överenskomna tjänsterna eller de av dig accepterade ersättningstjänsterna inte tillhandahölls i enlighet med avtalet, att du utan dröjsmål anmälde bristen och att adekvata avhjälpande åtgärder inte vidtogs. Om servicen avsevärt försämras av bristerna kan du säga upp boendeavtalet. Förutsättningen för detta är i regel att du inom rimlig tid har begärt avhjälpande av ADRIALIN och att denna tid har löpt ut utan resultat.

14.7. Du kan skicka ditt klagomål skriftligen till den postadress som anges i punkt 1.1. i dessa allmänna villkor eller till den e-postadress från vilken du mottog bokningsdokumenten. Klagomål kommer i allmänhet att besvaras inom 14 dagar från det att ADRIALIN har mottagit dem.

14.8. Arrangören ansvarar inte för uppgifter i ortsbeskrivningarna. Dessa regleras inte i avtalet och därför kan arrangören inte kontrollera varken källan eller uppgifterna.

14.9. Du och ADRIALIN anses ha kommit överens om en preskriptionstid på ett år efter det att boendet har avslutats i enlighet med avtalet.

14.10. Anspråk mot ADRIALIN kan inte överlåtas till tredje part, ej heller till maka/make eller förstagradssläktingar. Resenärens anspråk kan heller inte göras rättsligt gällande av tredje part i eget namn.

14.11. Fall av skador på bagage eller försenat bagage vid flygresor och övriga transporter ska omedelbart och direkt på plats anmälas även till ansvarigt transportföretag, och ett skriftligt intyg (t.ex. "Lost Report" från flygbolag) ska utfärdas, för att undvika förlorad rätt till anspråk i enlighet med internationella avtal.

15. Bestämmelser för inresa

15.1. För Kroatien, Italien, Spanien, Frankrike, Österrike och Turkiet behöver EU-medborgare ett giltigt pass eller en giltig legitimation för att kunna resa in i landet (vid en vistelse på max. 30 dagar).

15.2. Medborgare i andra länder än EU-länder ansvarar själva för att alla de viktiga visum-, vaccinations- och tullbestämmelser som krävs för att kunna genomföra resan följs. Alla olägenehter, särskilt avbokningsavgifter, som uppstår på grund av att dessa bestämmelser inte följs är på bekostnad av resenären.

15.3. Mot ett tillägg på 20,00 EUR utfärdar vi särskilda intyg som krävs för att kunna ansöka om visum. Intygen skickas per post.

16. Rättsverkan och jurisdiktionsort

16.1. Om enskilda bestämmelser i inkvarteringsavtalet är ogiltiga ska detta inte leda till att hela inkvarteringsavtalet blir ogiltigt.

16.2. Kunden kan endast väcka åtal mot researrangören på den plats där researrangören har sitt huvudkontor.

16.3. Om researrangören vill vidta rättsliga åtgärder mot kunden gäller kundens hemvist som jurisdiktion. . För rättsliga åtgärder mot kunder eller avtalsparter i boendeavtalet som är köpmän, offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer eller personer som har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort utomlands, eller vars hemvist eller vanliga vistelseort inte är känd vid tidpunkten för väckandet av talan, ska behörig domstol vara researrangörens säte.

16.4. Ovanstående bestämmelser gäller inte
a) om och i den mån bestämmelser i internationella avtal som är tillämpliga på inkvarteringsavtalet mellan kunden och researrangören och som inte kan uteslutas avtalsmässigt leder till något annat resultat till förmån för kunden, eller
b) om och i den mån icke tvingande bestämmelser som är tillämpliga på inkvarteringsavtalet i den EU-medlemsstat som kunden tillhör är förmånligare för kunden än följande bestämmelser eller motsvarande lagstadgade bestämmelser.

16.5. Europeiska kommissionen tar fram en plattform för tvistlösning online. Plattformen hittar du under http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vår e-postadress är : contact@adrialin.se . ADRIALIN är inte skyldig att delta i ett skiljeförfarande.